Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Sosnowe domki.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat w polityce prywatności

Zgadzam się Nie teraz
zamknij
Nasz

Regulamin

Goście przebywający na terenie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

Przed wynajęciem domku należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, określa on warunki, na jakich można wynajmować domki sosnowe.

Regulamin pobytu

 1. Rezerwacja i wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Umowę najmu uważa się za zawartą w momencie dokonania rezerwacji, tj. po wpłaceniu zadatku w wysokości 25% kosztów pobytu.
 3. Pozostałą kwotę za pobyt wynajmujący wpłaca przelewem (wpłata winna być zaksięgowana przez właściciela przed datą przyjazdu) lub gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy. Rezerwację uzgodnioną za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej należy potwierdzić wpłacając zadatek, o którym mowa w pkt2.Na konto:

  Foltyn Henryk

  Dla Gości z Polski

  PL 82937600013002001004520001

  Dla Gości z zagranicy

  DE 75604500500009105542

   

  Rezerwujący ma 3 dni na wpłacenie zadatku. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji wstępnej.

 4. Dokonując rezerwacji, wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Dane osobowe wynajmującego wykorzystywane będą jedynie na potrzeby rezerwacji i obsługi w trakcie pobytu.
 5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 400pln, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.
 6. W terminie od 29.06-31.08 preferujemy turnusy 7 dniowe ,ale w przypadku rezerwacji dluższej niż 7 dni okres pobytu jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb naszych gości.
 7. W przypadku pobytu krótszego niż 3 dni obowiązuje oplata usługowa 100pln
 8. W przypadku całkowitej rezygnacji wynajmującego z pobytu, z przyczyn niezależnych, zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku potrzeby zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego właściciel ośrodka zobowiązuje się zmienić datę przyjazdu po jej wcześniejszym uzgodnieniu bez utraty zadatku.
 10. Doba rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 11. Wynajmujący ma obowiązek poinformować odpowiednio wcześniej właściciela, jeżeli godzina przyjazdu lub wyjazdu jest inna niż w punkcie 9
 12. W przypadku zmiany wcześniej umówionej godziny dotarcia czy spotkania w jakiekolwiek sprawie właściciel musi być odpowiednio wcześniej poinformowany telefonicznie o takiej zmianie.
 13. Wynajmujący ma obowiązek uregulowania całkowitej należności za pobyt, najpóźniej w dniu przyjazdu, nawet jeśli pobyt ten uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od właściciela np. w wyniku problemów komunikacyjnych itd.
 14. Osoby niepełnoletnie mogą być zakwaterowane tylko z osobą dorosłą, a ich pobyt na terenie ośrodka możliwy jest jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 15. W przypadku przekroczenia liczby osób korzystających z domku, zadeklarowanej w karcie zgłoszeniowej, właściciel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy bez konieczności zwrotu wcześniej wniesionej opłaty.
 16. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku.
 17. W przypadku skrócenia okresu pobytu z winy wynajmującego kwota za okres niewykorzystany nie podlega zwrotowi.
 18. W cenie wynajmu właściciel nie zapewnia ubezpieczenia. Wynajmujący korzysta z usług na własne ryzyko. Za szkody, doznane urazy, zniszczenie majątku, szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby, kradzież bagaży, właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Niemniej jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa ośrodek jest monitorowany.
 19. Wynajmujący powinien zapewnić sobie ubezpieczenie we własnym zakresie.
 20. Wynajmujący przed odbiorem domku zobowiązany jest sprawdzić stan i wyposażenie domku. Pozytywny odbiór wynajmujący potwierdza czytelnym podpisem na karcie zgłoszeniowej.
 21. Uwagi do stanu domku należy natychmiast zgłosić właścicielowi.
 22. Właściciel dopuszcza możliwość wystąpienia wad i usterek ukrytych z przyczyn niezależnych od wynajmującego.
 23. Wynajmujący po otrzymaniu kluczy proszony jest o zapoznanie się ze stanem domku. Brak uwag wynajmującego w tym czasie oznacza, że nie ma on zastrzeżeń co do lokalu a wszelkie urządzenia i wyposażenie jest zgodne z wyposażeniem deklarowanym w karcie zgłoszeniowej i są w dobrym stanie.
 24. W domkach(w pomieszczeniu) obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA.
 25. W przypadku gdy wynajmujący narusza spokój lub dobra sąsiadów, nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad życia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy najmu bez zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.
 26. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w wynajmowanym domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę, aby wszelkie szkody i braki zostały usunięte na jego koszt.
 27. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe, które udostępnione jest najemcy w cenie wynajmowanego domku. Parkowanie samochodu w obrębie działki możliwe jest jedynie na przydzielonym miejscu parkingowym.
 28. Na terenie ośrodka jest obowiązek przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22:00 do 7:00.
 29. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku o konstrukcji drewnianej, zabrania się używania urządzeń elektrycznych i gazowych, niebędących na wyposażeniu lokalu a mogących spowodować zagrożenie pożarowe.
 30. Najemca zobowiązany jest do zwrotu domku w stanie zastanym. Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować utratą kaucji tytułem doprowadzenia domku do stanu, w jakim został odebrany przez wynajmującego.
 31. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: awarie tv, internetu, brak prądu lub wody.
 32. Obecność zwierząt musi być wyjaśniona przed rezerwacją. Opłata za zwierzątko 20pln / dzień.
 33. Obowiązuje jednorazowa opłata za sprzątanie końcowe 100pln(w przypadku pobytu ze zwierzętami).

Adres

Władysława Łokietka 7
72-344 Rewal

Wyświetl dojazd
Copyright 2019 © All rights reserved. | Sosnowe Domki - Noclegi w Rewalu | Polityka prywatności